Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, xây dựng, và khai khoáng.

Sứ mệnh

Miniso Việt nam cam kết mang lại giá trị thật và sự hài lòng đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng đồng

Giá trị cốt lõi: 

  • Khách hàng và đối tác làm ưu tiên hàng đầu
  • Tối đa hoá hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp
  • Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng.